Einde van een tijdperk (voorjaar 2017)

Op de langste avond van het jaar zijn we nog één keer samen (gezellig) samengekomen: de vier dames die leiding gaven aan de kindernevendienst en ondergetekende. De laatste vier leidinggevenden: Liesbeth Hakvoort, Desiree van Gorp, Yvonne Heinemans en Inge Arendsen. Ook op deze plaats wil de kerkenraad hen heel hartelijk bedanken voor hun inzet! Het stemt wel een beetje weemoedig: samen als kindernevendienstleiding én uiteindelijk als kerkenraad hebben we in het voorjaar van 2017 moeten besluiten geen kindernevendiensten meer te organiseren. De deelname van kinderen was in de laatste maanden nagenoeg tot een nulpunt gedaald.  Op “gewone” zondagen komen weinig of geen jonge gezinnen naar de kerkdienst. Ook bij feestdagen is de opkomst laag. Dat is een landelijk verschijnsel binnen de kerken van de Protestantse Kerk in Nederland. Bijzonder in onze gemeente merkbaar door de demografische ontwikkeling: er zijn relatief weinig jonge gezinnen. En om allerlei redenen wordt de keuze voor het vieren op zondagochtend steeds minder vaak gemaakt. Ben jij zo’n (jonge) ouder: we nodigen je uit om te reageren (live en mondeling of via mail aan iemand van de kerk, website of facebook)!
Als jeugdwerkers, kerkenraad en predikant komen we graag in contact met gezinnen, ouders en kinderen, om te vernemen wat hen beweegt en of er behoefte is aan (meer) ontmoeting! We hebben als missie om kinderen en jongeren met de liefde van God in aanraking te brengen en willen ouders ondersteunen in de (geloofs)opvoeding – zoals ligt in het verlengde van de wederzijdse doopgelofte.
Ook roep ik op deze plaats gemeenteleden op om ons herinneringen (zo mogelijk foto’s) in te sturen aan de ontstaanstijd van de kindernevendienst: dat moet rond 1990 zijn geweest. Tenslotte kunnen we terugkijken op een tijdperk vol zegeningen voor en met kinderen. We zijn nu bezig om ons te bezinnen op nieuwe vormen om kinderen én hun ouders te verwelkomen en een aanbod te doen rond zingeving en geloof. Wordt vervolgd! Reageren? Amh.blanken@hetnet.nl of via de website www.protestantsegemeentehengelogld.nl of Facebook Jeugdwerk Prot.Gem. Hengelo Gld. Kinderen en ouders: een fijne vakantie gewenst!
Hartelijke groet, ds. Aleida Blanken.