Vespers in de 40 dagen tijd

Vanaf dinsdag 16 februari 2016 staat de deur van het “kleine kerkje” aan de Banninkstraat weer open voor allen die een moment van bezinning, gebed en muziek zoeken. De Tijd voor Pasen heet ook wel 40-dagentijd: naar de 40 dagen dat Jezus in de woestijn verbleef en op de proef werd gesteld door de duivel – zoals in de evangeliën staat. Jezus heeft een marteldood gestorven aan het kruis. De evangelisten schreven wat zijn laatste woorden waren. Bij die zeven laatste “woorden” staan we in de vespers stap voor stap stil. Ze raken levensthema’s als vergeving, vrede en geluk en liefde. In de vespers gaan leden van de Katholieke en de Protestantse Kerk voor. De thematische liturgische bloemschikkingen geven een extra dimensie aan het gehoorde Woord. Van harte welkom op dinsdagavonden om 19.30 uur.
AB