Kerkbalans 2017

Een enthousiaste groep mensen is al weer begonnen met de voorbereidingen voor “Actie Kerkbalans” 2017. Meestal vragen we als kerk geld voor anderen, maar bij deze actie ook voor onszelf. Dat wil zeggen, geld om onze predikant en andere beroepskrachten te kunnen betalen. Ook is een aanzienlijk bedrag nodig om de kerk te onderhouden, te verwarmen en verlichten zodat er erediensten gehouden kunnen worden, niet alleen zondags maar ook bij uitvaarten en andere diensten. Eind januari zullen een groot aantal vrijwilligers weer op pad gaan om de Kerkbalans-envelop te brengen en deze een week later weer op te halen, met daarin zoals we hopen een ruimhartige toezegging voor 2017.
Namens de kerkrentmeesters, Jan Steenblik.