Zondag 1 januari 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Lilianefonds.
Ontwikkeling van kinderen.
"We steunen kinderen in hun ontwikkeling door de belemmeringen te verminderen die een direct gevolg van de handicap zijn en door hen weerbaar en zelfbewust te maken. Dit lukt alleen met aandacht voor alles wat bepalend is voor het welzijn van een kind: gezondheid, onderwijs, sociale contacten, en voor jongeren ook werk en inkomen. De landenprogramma's die wij financieren, voorzien erin dat kinderen lichamelijk beter gaan functioneren, dat ze naar school kunnen, sociaal vaardig en zelfverzekerder worden, en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Ze kunnen beter deelnemen aan de wereld om hen heen en voor zichzelf opkomen. Kinderen krijgen steun op maat, met als uitgangspunt hun specifieke situatie, behoeften en persoonlijkheid. De ouders of verzorgers vervullen een sleutelrol." Zie ook www.lilianefonds.nl.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoorbeeld de krabbeldiensten. Dit zijn diensten voor peuters en kleuters van 2 tot 6 jaar samen met hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Vier keer per jaar is er een krabbeldienst op zondagmiddag om vier uur in de Remigiuskerk. Doel van deze diensten is onder meer gemeente zijn (jong en oud samen), jonge ouders op een passende en aansprekende manier betrekken bij de kerk en het stimuleren van de geloofsopvoeding thuis.

Uitgangscollecte: Klokgeluiden.

We zijn heel blij dat veel mensen KLokgeluiden lezen. Er kunnen er nog meer bij want we weten zeker dat veel mensen nog geen abonnement hebben. Ze missen zo veel informatie over onze gemeente en alles wat er in en om de kerk gebeurt. We hebben deze abonnementen eigenlijk hard nodig om de kosten te kunnen blijven beheersen en Klokgeluiden voor deze prijs (minimaal € 12,00 per jaar) te blijven aanbieden. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.