ZWO-nieuws augustus 2016

De zomerzendingscollecte is weer geweest. Onderstaand een stukje uit de brief die bij de acceptgiro’s was gevoegd.
Kerk in Actie draagt bij aan de versterking van mensen en gemeenschappen in vele landen. Meestal gebeurt dat met lokale kerken en organisaties. Zo zijn hulp en ondersteuning het meest effectief en komt de financiële bijdrage van mensen zoals u en ik goed terecht. Een mooi voorbeeld daarvan is wat Kerk in Actie doet naar aanleiding van de ernstige droogte en (dreigende) hongersnood in Ethiopië, die het gevolg is van het klimaat verschijnsel El Nino. Op de website www.kerkinactie.nl lezen we:
• Voedseluitgifte in de Oromia region, Rayaitu Woreda and Wuchale woreda aan pastoralisten (nomaden) en boeren. 
• Voedingssupplementen voor 560 ondervoede kinderen en 1880 zwangere vrouwen.
• Het geven van nieuw vee (1100 geiten en 700 koeien), zodat boeren weer zelfvoorzienend zijn.
• Water: herstel van vier waterputten, plus bouw vier nieuwe ondergrondse wateropslagplaatsen. Aanleg van 7 wateropslagplaatsen.
• Trainen van 15 watercommissies, zodat de mensen daar beter met de watervoorraad omgaan.
• Kerk in Actie heeft al jaren een rampen preventie programma lopen. Hiermee bereidt zij mensen voor op rampen en getraind om risico’s te verkleinen. Dit programma loopt door.

De collecte heeft het mooie bedrag van € 2.354,00 opgebracht. Mocht u de acceptgiro nog hebben liggen, hij kan nog ingestuurd worden. Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.
Namens de ZWO-groep, Jolanda, Gezien, Mimi, Aleida en Stef.