Nieuws (januari 2015)

In het afgelopen half jaar zijn we als kindernevendienstleiding aan het denken en werk geweest om aanpassingen aan te brengen in de vorm waarin kindernevendienst plaatsvindt. Aanleiding is dat we zien dat het aantal kinderen in de kindernevendienst sterk varieert van 0 tot 10 of 15. We zien ook dat er vooral kinderen in de kerk zijn wanneer er op de een of andere wijze een bijzondere dienst is die jonge mensen met kinderen meer aanspreekt. Op andere ‘gewone’ zondagen zijn er geregeld geen of heel weinig kinderen in de kerk. Om op een goede manier op deze veranderingen in te spelen willen we het in het vervolg zo gaan doen (dit na overleg met de kerkenraad): er zullen geregeld in de loop van het jaar speciale diensten zijn waar kinderen/jongeren in het bijzonder een plek hebben en bijvoorbeeld ook betrokken worden bij de voorbereiding. Tijdens deze diensten zal er kindernevendienst zijn en gaan de kinderen naar Kerkstraat 15 (tevens zal er in deze diensten crèche zijn). Op andere zondagen zal er altijd iemand van de kindernevendienstleiding aanwezig zijn en als er bijvoorbeeld 1 of 2 kinderen zijn kunnen ze in een eigen hoek/plek in de kerk bezig zijn met een activiteit die een relatie heeft tot de lezing van die zondag. Wanneer er toch meer kinderen zijn kunnen ze altijd naar Kerkstraat 15 gaan. De bedoeling is dat we er dus zo flexibel mogelijk mee omgaan en per keer kijken wat het prettigst en beste is voor kinderen en kerkgangers. 
Namens de kindernevendienstleiding, Heidi Glastra en Christien Ferrari.