Inspiratie & Ontmoeting 11 mei 2017

Pelgrimeren “In het spoor van Ludger”.
Op 11 mei a.s. organiseert de Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijk kerken van Hengelo Gld een Pelgrimstocht “In het spoor van Ludger” van Den Elter bij Zutphen naar Vierakker. Ludger behoort tot één van de drie missionarissen die Nederland tot het christendom hebben bekeerd. Maar in tegenstelling tot Willibrord en Bonifatius bleef de bekendheid van Ludger beperkt tot het katholieke volksdeel, en dan vooral in het noorden en in de Achterhoek.
Bij Den Elter, op de plaats waar Ludger vermoedelijk rond 790 voor zijn missiewerk de IJssel is overgestoken, starten we de Pelgrimstocht. Daarna gaan we wandelen naar Vierakker volgens de route van het Ludgerpad. Onderweg gaan we met elkaar in gesprek.
In Vierakker is op 26 maart jl. een Ludgertuin geopend, met een beeld van Ludger. Het beeld heeft een hele geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk stond het Ludgerbeeld bij de kweekschool in Hilversum. Menig basisschoolleraar, ook uit onze streek, heeft daar de opleiding gevolgd. In 1985 heeft het een plaats gekregen in Muiderberg. Daar had het geen functie meer. Mensen uit Vierakker hebben belangstelling getoond en met succes. Met veel inspanning is het van Muiderberg naar Vierakker vervoerd!
In de Ludgertuin zijn paden aangelegd en op die paden zijn bordjes met korte teksten met uitleg over het leven van Ludger. 
Hier hebben we een rondleiding door Rien Overveld, vertegenwoordiger van de Ludgerkring Oost Gelderland. Ook is er gelegenheid om de kerk te bekijken. Daarna lopen we naar de school in Wichmond, bekijken het Willibrord monument en sluiten de wandeling af.
We verzamelen ons om 18.00 uur bij Ons Huis in Hengelo Gld. Om 18.15 uur gaan we met auto’s naar Den Elter. Daar bekijken we het Ludger monument en starten we de pelgrimswandeling van 4 km. Voor wie wandelen een probleem is, is vervoer met de auto beschikbaar. We denken dat we rond 21.30 uur terug zijn.
Vertrek: 18.15 uur vanaf Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30.
Kosten: €7,50.