Lezing en expositie Ikonen: Vensters op de Eeuwigheid

Van donderdag 14 tot en met zondag 24 februari zal er in de Remigiuskerk een expositie gehouden worden met ikonen van kunstenares Marjan Nijhuis uit Eibergen en haar cursisten. Zij heeft naast haar werk als maatschappelijk werker, in zowel binnen als buitenland van veel bekende ikoonschilders les gehad en heeft nog steeds les, om zich in deze bijzondere techniek van het schilderen te bekwamen. Zelf geeft ze nu ook al jaren lang les en veel cursisten zijn met prachtige ikonen naar huis gegaan en zijn ondertussen aan hun tweede, derde of volgende ikoon bezig. Ook is zij als docent verbonden aan Art Partout, Academie voor realistische schilderkunst in Deventer. De expositie is een samenwerking tussen “Inspiratie & Ontmoeting” en de Vrienden van de Remigiuskerk. Op zaterdag, zondag en woensdag is de kerk open van 13.30 uur tot 16.00 uur om de expositie te bekijken. Er is voor de bezoekers een informatievel gemaakt en enkele vrijwilligers van de Open Kerk groep of de Vrienden zijn gastvrouw of –heer. Op de zondagmiddagen is Marjan Nijhuis zelf aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden! 
Op donderdagavond 14 februari is er vanaf 20.00 uur in de kerk een lezing - met beelden op groot scherm - over het ontstaan van en de ontwikkeling van de ikoon door de eeuwen heen door Marjan en Rob Nijhuis, waarin ook aandacht  wordt besteed aan de betekenis van de ikoon in de Orthodoxe Kerk en de ikoon in relatie tot kunst. Ook zal uiteraard de nodige uitleg gegeven worden over het maken van de ikoon, over de gebruikte materialen, van het prepareren van de plank tot aan de wijding van de ikoon. Na de lezing zal de expositie worden geopend. De weg van onbeschilderd paneel naar ikoon is een lange weg en hoewel de makers volgens strenge tradities te werk gaan is het resultaat heel persoonlijk. De ikoon van het Griekse woord ´eikoon´ dat beeld of gelijkenis betekent is een afbeelding van Christus, Maria, een Heilige, van Feestdagen of Bijbelse gebeurtenissen. De term religieuze afbeelding is te breed omdat een ikoon alleen zo mag heten als de technische uitvoering en thematiek voldoen aan de standaard eisen die de kerk hieraan stelt. Zij komen als liturgievorm voor in de Byzantijnse Kerk en dienen als gebedsmedium, als meditatiepunt. De oudste ikonen die bewaard zijn gebleven zijn te bewonderen in het museum van het Catharinaklooster in de Sinaï woestijn, gemaakt in de 5e-6e eeuw na Christus en zijn nog in zeer goede staat. De ikonen die worden tentoongesteld zijn gemaakt naar zo oorspronkelijk mogelijke afbeeldingen en met eerbied en respect voor de eeuwenoude traditie. De Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting en de Vrienden van de Remigiuskerk zijn zeer verheugd dat Marjan Nijhuis bij ons komt spreken en exposeren. De mooie, oude kerk inspireert haar en heeft positief meegewogen in haar keuze om in Hengelo te exposeren. Mis deze unieke gelegenheid niet en kom dus op donderdagavond 14 februari. Toegang gratis; collecte bij de uitgang.