Stichting SIMBA - Remigiuskerk 25 februari 2018

In 1999 hebben Erik Staal en Jiska Staal-Kamstra Stichting SIMBA (Stichting Internationale Medische Bijdragen Afrika) opgericht met als doel om in Sengerema Hospital te werken voor een lokaal salaris. Daarnaast verzorgden zij ook een bijdrage in vervanging van medische apparatuur en training van het lokale personeel.
Na hun terugkeer naar Nederland in 2003 zijn zij het ziekenhuis projectmatig blijven ondersteunen. Zo hebben ze in 2011 twee generatoren aan het ziekenhuis geschonken en bekostigen ze de chemotherapie voor de behandeling van patiënten met het Burkitt lymfoom (ca. 25 patiënten per jaar). Daarnaast hebben ze bijna ieder jaar een grote zending (van?) materialen gestuurd.
Uitzending 
Sinds 2010 bezoeken specialisten van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem jaarlijks Sengerema Hospital. Initiatiefnemer hierachter is chirurg Erik Staal, die zelf als tropenarts in Sengerema heeft gewerkt. Zijn aanstekelijke enthousiasme heeft zich uitgebreid naar zijn maatschap van chirurgen, als ook operatieassistentes, anesthesiologen en tropenartsen in opleiding.
Sinds 2012 gaan ze zelfs tweejaarlijks voor 2 weken naar Sengerema om daar operaties uit te voeren die anders niet uitgevoerd zouden worden wegens gebrek aan expertise.
De uitzending vanuit het Slingeland Ziekenhuis naar Sengerema was eerder bekend onder naam van Stichting SIMBA, maar aangezien Stichting Vrienden Sengerema Hospital en Stichting SIMBA hetzelfde doel voor ogen hadden, hebben we besloten onze krachten te bundelen onder naam van Stichting Vrienden Sengerema Hospital.
Meer info: www.stichtingvsh.nl