Wijziging pastorie.

U heeft het misschien al gehoord op de gemeente-avond 28 oktober 2015, wij zijn voornemens om van pastorie te wisselen. Aan de pastorie aan de Fokkinkweg moet de komende jaren het nodige, kostbare, onderhoud gepleegd worden. Verder kan afgevraagd worden of deze pastorie nog goed past bij de maatstaven die gelden voor een pastorie in de huidige tijd. Verkoop van de huidige pastorie is één, maar hoe vind je een andere pastorie? Belangrijk voor een pastorie is, naast een volwaardige woning, een representatieve werkkamer op de begane grond, een werkkamer die bereikbaar is zonder door het privégedeelte van de woning te hoeven. Woningen die daaraan voldoen zijn schaars.
De nieuwe pastorie hebben we gevonden in de voormalige woning van ds. Ferrari. Deze woning voldoet aan de huidige eisen en behoeft de komende jaren weinig onderhoud. Door een makelaar is de woning getaxeerd en op basis hiervan zijn de onderhandelingen met de familie Ferrari gestart en zijn we tot overeenstemming gekomen. Wij gaan de kerkenraad op 25 november voorstellen om met de aankoop van deze woning akkoord te gaan, waarna notarieel transport kan plaatsvinden. Vervolgens zullen wij de pastorie aan de Fokkinkweg in de verkoop doen en op een geschikt moment ds. Blanken terzijde staan bij de verhuizing van de Fokkinkweg naar de Dreef. Met deze wisseling van pastorie denken wij een goede stap te zetten voor het behoud van een goede, toekomstbestendige pastorie.