Zondag 11 maart 2018 Remigiuskerk

Er zal wat te spetteren zijn, denk ik zo, deze zondag! Want het thema van deze Kerk en School dienst is: Mozes! En Mozes’ naam betekent: “uit het water getrokken”. Hij is bovendien ook de man, die zijn volksgenoten door het water van de zee leidt. Mozes spreekt tot de verbeelding en er zijn veel spannende verhalen over hem te vertellen. Deze weken zijn de kinderen uit de bovenbouw van CBS Bekveld op school bezig rond het thema “Water” volgens de IPC leermethode. Bij deze methode gaan leerlingen zelf en samen actief op onderzoek uit naar achtergronden, verhalen en kennis over een bepaald onderwerp. En vinden ze overeenkomst tussen de uiterwaarden van de IJssel en de Nijldelta? En wat heeft dat met Mozes te maken? We zullen het horen, zien en beleven. Natuurlijk ook met muziek en liedjes. Ouderen en ouders en natuurlijk ook alle kinderen, ook die van andere scholen, zijn van harte uitgenodigd voor deze spetterende viering in de kerk!
AB