Zondag 22 oktober 2017 Goede Herder Kapel

4-de-zondag dienst.
Deze dienst is voorbereid met dhr. Dijkman uit Vorden. Maar door ziekte kan hij helaas niet voorgaan. Zijn vervanger is dhr. Wesselink uit  Zelhem.
Het thema van deze dienst is zingen. Zoals het thema al aangeeft gaan we dus veel zingen. Een soort zangdienst eigenlijk.
In het voorgesprek spaken we over wat zingen in de kerkdienst voor de gemeente betekent. 
Er zijn veel mensen die een lievelingslied hebben dat ze graag zingen. Het is vaak een lied dat voor de persoon een bepaalde betekenis heeft. 
Men vindt er troost of juist kracht in, of het geeft vertrouwen en sterkt je in je geloof. Met dit uitgangspunt hebben wij getracht zoveel mogelijk liederen te laten zingen waarvan wij denken dat het u zal aanspreken. 
De dienst begint zoals gebruikelijk om 10.15 uur. Wij zouden graag met u God lof zingen met mooie en betekenisvolle liederen. 
 
Als groep bedachten we ook dat het misschien voor een volgende dienst handig is, een lijst te hebben van uw favorieten. Hiermee zouden we in de diensten, voor ieder eens zijn lievelingslied kunnen laten zingen. 
Als u een favoriet heeft mag u dit bij ons inleveren als we na de dienst koffie drinken en even napraten.
Zet het op een briefje, met de titel, liednr. en de bundel waaruit het komt. Dan nemen wij het mee in onze voorbereidingen op de diensten. 


Tot zondag de 22e. 
4-de-zondag groep.