December 2017

Het jaar des Heren (Anno Domini) 2017 is bijna afgesloten en kan bijgeschreven worden in de boeken. Hoewel een kerkelijk jaar een andere indeling hanteert, heb ik toch de behoefte om terug te blikken. Ik weet niet hoe het met uw geheugen is, maar toen ik een opsomming wilde maken van bijzondere activiteiten en gebeurtenissen moest ik eerst oude Klokgeluiden raadplegen. Er gebeuren zoveel dingen en er zijn zoveel mensen actief betrokken bij het werk in de gemeente, dat een lijst sowieso te lang wordt voor deze bijdrage.
Voor je persoonlijk leven is gevoel en emotie van grote waarde. Dat geldt zeker voor je persoonlijk geloof. De liefde van God, een geboorte van een kind, de reformatie van Luther, de zorg voor je naaste, het gebed voor een zieke, de zorgen voor de instandhouding van de gemeente; ze zitten vol emotie en gevoel. Juist het goede gevoel, de betrokkenheid, de geboden schouder en het omzien naar elkaar maken het verschil. 
In het afgelopen jaar hebben we samen nagedacht over de koers van onze gemeente. We zijn op zoek gegaan naar kernwaarden en speerpunten. We zijn ons ervan bewust dat we keuzes moeten maken en niet alles kan blijven zoals het nu is. We komen vanuit een traditie, en zijn op weg naar de toekomst. Een toekomst die we niet kennen, maar die we wel in vertrouwen tegemoet moeten gaan. Een vertrouwen die gebaseerd is op de belofte van God en de navolging van Jezus. In 2018 zetten we de volgende stappen. We zijn op weg naar een doel, maar weten niet precies wat we zullen tegenkomen. Ik wens u een goed en gezond jaar toe. Anno Domini 2018.
Albert Visscher.