Veranderingen

Met Pinksteren is afscheid genomen van Ton Knoef en Leis Regelink. Hierbij willen we ze nogmaals heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze allebei 8 jaar lang voor de kerk gedaan hebben. We zullen ze nog wel eens bellen om te vragen: hoe zit dit en hoe deed je dat? Gelukkig hebben ook in deze Pinksterdienst nieuwe enthousiaste ouderling-kerkrentmeesters zich uitgesproken om samen te willen werken voor onze kerk: Heidi Glastra en Martin Jolink. Herbevestigd zijn: Johan Lubbers en Loes Smeitink.
Hierbij alle namen van het college van kerkrentmeesters en het nieuwe dagelijks bestuur.
Voorzitter: Martin Jolink.
Secretaris: Anton Groot Roessink, Winkelsweg 3, 7255 PN Hengelo Gld.
Penningmeester: Wilbert Vrogten.
Leden: Heidi Glastra, Johan Lubbers, Herbert Hekkelman, Loes Smeitink.