Maart 2015

Graag nodigen wij u/jou van harte uit namen te noemen van gemeenteleden om voor te dragen als (jeugd)ouderling, diaken of kerkrentmeester. Zou u/jij het zelf leuk vinden om als ambtsdrager mee te doen bij ons in de kerkenraad en in de gemeente, neem dan ook even contact op!
Voor meer informatie: Rinie Disbergen (scriba), tel. 0575-460404, email: disbergen@planet.nl of bij één van de andere kerkenraadsleden of bij de predikanten.