IKA vakantieweken 2015

De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken in Ommen en Doorn. Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet zonder “zorg” of begeleiding op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook voor echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en mensen waarbij de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast. Er wordt een afwisselend programma verzorgd om de gasten volop te laten genieten. Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de eigen streek onder elkaar te zijn, en als dan ook in de eigen dialect wordt gepraat komt dit zeer vertrouwd over. De accommodaties zijn toegerust om mensen met zorg te ontvangen en er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig. Opgave voor deelname verloopt via de diaconie. De aanmelding sluit 1 februari 2015.
Website: www.ikaachterhoekliemers.nl
E-mail: ikapostbus@gmail.com
Voor meer informatie: diaconie Hengelo Mimi Garrits, tel. 0575-463568.