Terugblik Sint Maarten

Buiten stormde en regende het, maar binnen in de Willibrorduskerk was het op 11 november 2010 een gezellige boel. Veel kinderen waren gekomen met hun lampion. We hebben Sint Maarten-liedjes gezongen en Martinus kwam samen met zijn soldaten en op het paard de kerk in, waar hij bij de poort een arme bedelaar de helft van zijn mantel gaf. In de kerk hebben we een rondje gelopen en liedjes gezongen, begeleid door blazers van Crescendo. Het was een feestelijk geheel ondanks de barre weersomstandigheden.
CF

Voor foto's zie het fotoalbum.