Stille kracht achter de viering…

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, zeker als een kerkdienst of viering gewoon fijn is, met mooie liederen, muziek, bloemschikkingen, interactieve elementen of bijzondere accenten. Maar als je erbij stil staat, weet je wel, dat er voor één kerkdienst of viering best veel komt kijken aan voorbereiding. Wie lid is van de cantorij ervaart dat met plezier: elke week een uur oefenen voor de liederen in de diensten, waaraan eens per maand wordt meegewerkt. En zijn er nog de organisten, voorgangers, bloemschikkers, lectoren, de contactpersoon die de vele gastvoorgangers voor een jaarrooster vol moet zien te “boeken”, de kosters, de collectanten, de laptop-bedieners in de kerk, de roostermakers, de koffieschenkers, de scriba die elke week voor de mededelingen zorgt en de bloemengroeten coördineert. Eigenlijk te veel om op te noemen. In diverse verbanden van kerkenraad en werkgroepen wordt samengewerkt om iedere zondag én de feestdagen echt een “eredienst” voor God te laten zijn en een viering met elkaar. De werkgroep Vieren en Liturgie is één van die werkgroepen. Tot voor kort was de naam: Liturgische Werkgroep. Maar omdat er in de loop van de jaren wat accentverschuiving is gekomen in en omdat “vieren” in de kerk steeds vaker in “losse” vormen gebeurt (niet met een vaste liturgie) hebben we onze werkgroep omgedoopt naar “Vieren en Liturgie”. Vorige maand schreven we over het afscheid van Dick Memelink van onze werkgroep. Daardoor is het groepje nog maar klein en hopen we op versterking van mensen, die hart hebben voor vieren en liturgie, voor zingen, voor de Bijbel, voor jong en oud in de kerk. Wat kun je met en voor ons doen? Mee denken over de grote lijn van vieringen en thema’s door het jaar heen; ideeën en contacten delen rond muziek en muzikanten in de kerk; meedenken over de bekende, klassieke vormen van liturgie maar ook over nieuwe, alternatieve vormen. Verbindingen leggen binnen en buiten de kerkelijke gemeente om kinderen, jongeren en volwassenen te betrekken bij kerkdiensten. Een voorbeeld: in de Paasnachtviering wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht door een kind en kinderen verspreiden het licht verder door de kerk; zij worden hiervoor gevraagd en begeleid. Voor 2018 heeft de werkgroep Vieren en Liturgie een ondersteunende taak bij twee bijzondere vieringen: op 8 april komt groep “Reach Out” in de Remigiuskerk en op 28 oktober zal dichter/dominee Hans Bouma een poëzie dienst verzorgen. En nog veel meer… Van heel praktisch uitvoerend tot bezinnend en als denktank voor onze gemeente. Hebt u of jij belangstelling? Neem gerust contact op met één van ons. En wie weet ben jij binnenkort onze “collega”! 
Josje Wenneke, Hans Versloot, Sylvia Jolink en Aleida Blanken.