Kerkstraat 15

Er zijn maar weinig mensen die op dit moment (mei 2017) nog gebruik maken van de mogelijkheid om op zondagmiddag even in te lopen bij Kerkstraat 15.
Daarom is er besloten om dit te gaan stoppen. Mocht er wel weer behoefte zijn, dan horen... Lees meer...
Het is inmiddels een goede gewoonte geworden, dat de vrijwilligers van  de inloop Kerkstraat 15 aan het begin  van het nieuwe jaar terugkijken naar het gebeuren in het voorgaande jaar, in dit geval 2015. Vrijdagavond 29 januari hebben... Lees meer...
Op vrijdag 16 januari hebben de vrijwillig(st)ers van de inloopmorgen (dinsdag) en inloopmiddag (zondag)  een gezellige avond gehouden in Kerkstraat 15. Een ieder heeft wat zelfgemaakt lekkers meegenomen hetgeen uitliep op een heus... Lees meer...

Gebruik.
De diaconie heeft het beheer van Diaconaal Centrum Kerkstraat 15. In dit pand vinden kerkelijke nevenactiviteiten plaats zoals kindernevendienst, creche en ontvangst van familie in geval van uitvaartdiensten vanuit de kerk.... Lees meer...