Schoef Maor An 5 juli 2016

Jaarlijkse barbecue.
Op dinsdag 5 juli is er weer de jaarlijkse barbecue van Schoef Maor An bij Kerkstraat 15. Inmiddels voor de derde keer in het bestaan van Schoef Maor An. We merken dat deze activiteit door veel mensen leuk wordt gevonden, want we zitten meestal op zo’n 60 Anschoevers! Iedereen is ook dit jaar van harte welkom. Uiteraard willen we wel graag dat u zich opgeeft, omdat we moeten weten op hoeveel eters we kunnen rekenen. De onkosten bedragen € 4,00 per persoon. Normaal gesproken kunnen we 20 mensen ontvangen, maar bij deze bijeenkomst kan ieder dit dat wil zich aanmelden. We hopen op een grote opkomst en zullen er een gezellig feestje van maken.
Opgave bij Ria Zweers, tel.0575-461915, of Frida Meints, tel. 0575-464695.