Vorming & Toerusting

Vanuit de interkerkelijke Werkgroep Vorming en Toerusting worden maandelijkse thema-avonden georganiseerd. Doelstelling is om oecumenische ontmoeting te combineren met het opdoen van kennis op het gebied van religie, cultuur en samenleving. De onderwerpen worden zo gekozen, dat er voor iedereen één of meerdere boeiende en leerzame avonden bij zijn. Voor een aantal avonden worden sprekers van buiten uitgenodigd. Ook de plaatselijke pastores en predikanten leiden onderwerpen en gesprekken in. In het seizoen 2006-2007 kwamen onder andere aan bod: - de geschiedenis van de Hugenoten in Frankrijk,
- het (oecumenisch) huwelijk en
- excursie naar Abdij de Slangenburg te Doetinchem. 
De programma’s zijn op donderdagavond, doorgaans gratis toegankelijk en vinden plaats in één van de kerkelijke gebouwen te Hengelo. 
Het programma voor 2007-2008 is in voorbereiding. Alvast een paar onderwerpen:
- Chagall, de Bijbel in kleur;
- een ontmoeting met de vrouwenraad van de Dyanet Moskee in Lochem;
- rouw bij kinderen en tieners;
- zelf je paaskaars beschilderen;
- het Evangelie van Judas: een nieuw licht op de geschiedenis? 
In september 2007 wordt het gehele programma bekend gemaakt. Een folder wordt breed verspreid.
Contactpersoon: mw. G. Gosselink, tel. 0575-461928.