Zondag 31 december 2017 Remigiuskerk

Oudejaarsdienst.
Het komt niet vaak voor, dat Oudejaarsdag op zondag valt. Nu is het een keer zo. Vanmorgen was een echte zondagsdienst in lijn met kerst. Vanavond komen we samen op de drempel van een oud naar een nieuw jaar. Omdat we vanmorgen zoals gebruikelijk een “preek” hadden, doen we het vanavond anders. We mogen weer rekenen op de muzikale medewerking van een blazersensemble van Crescendo. Dat maakt het al feestelijk en sfeervol! Daarbij neem ik u mee langs de verzen van Lied 511 uit ons Liedboek. Een gedicht van Dietrich Bonhoeffer op muziek, om stap voor stap door heen te gaan. Daarbij passende lezingen uit de Bijbel, dank- en voorbeden en natuurlijk veel ruimte voor persoonlijk overdenken in stilte. Zo gaan we de drempel over: “Door goede machten trouw en stil omgeven”.
AB