Kerkelijk Bureau.

Eerder werd al kort melding gemaakt van een wijziging in de financiële administratie en de ledenadministratie. Ruim 13 jaar werd dit verzorgd door Corrie Strating en was Corrie het gezicht van het Kerkelijk Bureau. Corrie vond echter dat het tijd geworden was om deze werkzaamheden te beëindigen. Eind vorig jaar gaf ze dit al aan om ons de gelegenheid te geven op zoek te gaan naar vervanging. En dat was nog geen gemakkelijke opgave. We zijn blij dat we Jaap van Mourik en Marga Lubbers bereid gevonden hebben om de werkzaamheden van Corrie over te nemen. 
Op 25 juni hebben we op informele wijze afscheid genomen van Corrie en daarbij onze waardering voor de wijze waarop zij meer dan 13 jaar lang invulling heeft gegeven aan het Kerkelijk Bureau niet onder stoelen of banken gestoken. Corrie was bij wijze van spreken 365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar voor vragen van iedereen. Corrie was de spin in het web, alle lijntjes kwamen bij haar samen. En als Corrie een keer het antwoord niet wist, dan zocht ze net zo lang tot ze het antwoord wel kon geven. Overigens kwam dit laatste maar heel weinig voor. Wij zullen Corrie dan ook zeker gaan missen.
Zoals gezegd worden haar werkzaamheden overgenomen door Jaap van Mourik en Marga Lubbers. Jaap gaat de financiële administratie op zich nemen en Marga de ledenadministratie. Omdat niet van alle werkzaamheden op voorhand duidelijk is of deze thuishoren in de financiële administratie of de ledenadministratie is besloten om Jaap eerste aanspreekpunt te laten zijn voor alle vragen, opmerkingen, etc. Hij zal er vervolgens voor zorgen dat ofwel hij ofwel Marga er mee aan de slag gaat. Voor de bereikbaarheid van Jaap zie Algemene informatie - Kerkelijk bureau op deze site.
Wij zijn erg blij dat Jaap en Marga deze taken op zich willen nemen en wensen hen veel succes bij het invulling geven aan het Kerkelijk Bureau.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Martin Jolink.