Vergadering 29 maart 2017

Hierbij een verslagje van de kerkenraadsvergadering op 29 maart. 
Naast de aandachtspunten vanuit de verschillende colleges (ouderlingen, diaconie en kerkrentmeesters) is er altijd ruimte voor berichten en wetenswaardigheden uit de diverse commissies en werkgroepen binnen de kerk. Zo horen we, dat er vanuit de jeugdraad weer gezorgd is voor rozen om de examenkandidaten een hart onder de riem te steken en dat de Palmpasen optocht voorbereid is.
Ontmoetingscentrum Ons Huis staat ook elke keer op de agenda, omdat Ons Huis sterk gelieerd is aan onze Protestantse Gemeente. In het bestuur is een vacature ontstaan en de kerkenraad heeft Jeanette Hebbink benoemd als opvolgster van Gerrie Bossenbroek. Ook vanaf deze plek willen we Gerrie hartelijk danken voor de jarenlange inzet voor Ons Huis en Jeanette en prettige tijd wensen in het bestuur.
Bij de poststukken het officiële bericht, dat drukkerij Uiterweerd stopt met het bedrijf. Vanuit de kerk hebben we altijd hele fijne contacten gehad met Ton Uiterweerd en zijn medewerkers. Naar volle tevredenheid werden b.v. Klokgeluiden en de folder kerkbalans gedrukt en verliep de samenwerking altijd heel plezierig, waarvoor onze dank! De redactieleden van Klokgeluiden werken, samen met enkele kerkenraadsleden, aan een goede oplossing voor de voortzetting van ons kerkblad.
Het is al een tijdlang duidelijk, dat de kindernevendiensten niet meer lopen. Natuurlijk hebben de kinderen een belangrijke plaats in de kerk en we gaan dan ook, naast de lopende activiteiten zoals opstap-, overstap-, Kerk- en Schooldiensten, St. Maarten en Palmpasen, andere werkvormen onderzoeken. Formeel is het besluit om te stoppen met de kindernevendiensten met pijn in ons hart, weemoed, maar ook met nuchterheid. En zeker aanleiding om met dankbaarheid terug te kijken. 
De werkgroep Kerk en Toekomst heeft haar taak afgerond en d.m.v. een PowerPointpresentatie doet Helma Luesink verslag van de uitkomsten van de gespreksrondes in de gemeente.
De gesprekken met de gemeenteleden leiden tot een drietal speerpunten, waarin het verlangen tot uiting komt hoe we graag gemeente willen zijn in de toekomst:
Een gemeenschap waarin de leden omzien naar elkaar (pastorale gemeente).
Een gemeenschap waarin kinderen en jongeren betrokken worden en deelnemen.
Een gemeenschap die (zondags) viert in de kerk en daarbij luistert naar Gods Woord; met vieringen die - meer dan nu - hedendaagse en laagdrempelige vormen en elementen kennen. 
In de kerkenraad en later op de gemeenteavond van 5 april hebben we nagedacht over de volgende vragen: wát hebben we hiervoor nodig; wíe hebben we hierbij nodig en wat/welke dingen minder.
De kerkenraad neemt de verwoordingen, gevoelens, uitspraken mee om uiteindelijk tot een goed beleidsplan te kunnen komen voor de komende jaren.
Rinie Disbergen.