Naoberviering 22 april 2017

‘Vrijheid….. Blijheid? Wat is nou die vrijheid? En hoe vrij zijn we echt? Daar willen we in de volgende naoberviering bij stilstaan. Deze vindt plaats op zaterdag 22 april in het Diaconaal Centrum, Kerkstraat 15. We starten direct om 19.00 uur met de viering, zodat belangstellenden aansluitend de oversteek kunnen maken naar de Remigiuskerk om diezelfde avond de gospelkooravond bij te kunnen wonen van de Vrienden van de Remigiuskerk. Van harte welkom in deze laagdrempelige oecumenische viering rond delen, leren, vieren en gastvrijheid. Voor meer informatie: Jaap van Gijssel, voorzitter Raad van Kerken, tel. 0575-464460.