ZWO-nieuws (november 2014)

Uitwisselingsproject Bridging Gaps.
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober j.l. is  Simione Mate uit Mozambique in onze gemeente te gast geweest in het kader van het uitwisselingsproject Bridging Gaps.
Komende vanuit Amsterdam per trein is hij ca 13.30 uur door Jolanda Wissels en Stef Disbergen in Dieren van het station opgehaald; gedrieën zijn zij rechtstreeks gereden naar zorgboerderij De Mettemaat van fam. Groot Roessink aan de Varsselseweg. Daar  werden wij allen verwelkomd door Joke Groot Roessink met een heerlijk kopje thee en koffie en konden wij kennismaken met Simione. Wij waren natuurlijk erg nieuwsgierig naar zijn persoon, land van herkomst en zijn theologie studie in Brazilië. Heel ontspannen vertelde Simione over zijn motivatie om aan genoemd project Bridging Gaps deel te nemen, zijn toekomstige werkterrein en de situatie in zijn geboorteland Mozambique, zijn ervaringen in Nederland, etc. De gesprekstaal was in het Engels en voor allen duidelijk vertaald/uitgelegd door Anne Luesink. Joke Groot Roessink heeft de doelstellingen en werkzaamheden van zorgboerderij De Mettemaat uitvoerig uiteengezet, zodat Simione een duidelijk beeld kreeg van het belang voor de betrokken deelnemers, die op therapeutische wijze werkzaam zijn op de boerderij. Deelnemers zijn vooral jonge mensen met een verstandelijke beperking die heel goed in staat zijn om werkzaamheden te verrichten zoals het verzorgen van dieren, uiteraard onder deskundige begeleiding. En dieren hebben ze daar in De Mettemaat: ezels, rendieren, kamelen, alpaca’s, een zebra en zelfs tapirs, waarvan het vrouwtje zwanger is. Een rondleiding door het uitgebreide complex was vanzelfsprekend het gevolg van de uitleg van Joke. Simione had veel vragen te stellen en je kon goed merken, dat hij volop belangstelling had voor allerlei zaken die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld het opslaan van hooi in grote plastic  balen, dat fenomeen kent men niet in Mozambique volgens hem, hij vond dat maar verbazingwekkend en uiteraard moest hij met een opgestapeld berg balen op de foto! O ja, hij heeft heel wat dieren geknuffeld, geaaid, geweldig vond hij dat.
Na het bezoek aan De Mettemaat zijn wij naar de boerderij van Jolanda en Bert Wissels gereden, waar Simione een indruk zou krijgen over het reilen en zeilen van een melkveebedrijf. Bij de koffie in de buitenlucht  heeft Bert tekst en uitleg gegeven over de werkzaamheden op zijn boerderij en aan de hand van de rondleiding kregen wij allen een uitstekende indruk hoe een huidige agrariër op heel moderne wijze met zijn bedrijf omgaat. Bert kon op uitstekende wijze in het Engels Simione tekst en uitleg geven hoe de opfok van zijn veestapel wordt opgebouwd, de voedermethode, de melkproduktie, de logistiek van buiten in de wei naar binnen in de stal, zovele facetten werden door Bert en Jolanda toegelicht.
Op weg naar zijn onderkomen in de Bed & Breakfast van Iet Feith vertelde Simione, dat hij in zo’n korte tijd heel wat heeft geleerd en wel op een plezierige, aangename  wijze.
De zaterdag hebben wij afgesloten met een maaltijd in Kerkstraat 15, met een aantal belangstellende gemeenteleden. De maaltijd zelf is gemaakt en verzorgd door de leden van de ZWO en, afgaande op de reacties, was het gelukkig wel geslaagd.
In een bijzondere kerkdienst op zondag 19 oktober heeft ds. Aleida Blanken Simione geïntroduceerd en de gemeenteleden in het kort de beweegredenen van de komst van Simione uiteengezet. Ook de kinderen zijn hier in betrokken, zij hebben Simione vragen kunnen stellen voordat zij naar de kindernevendienst vertrokken.
Simione heeft de gemeenteleden met behulp van een diapresentatie verteld over zijn land van herkomst, Mozambique, en zijn studie in Brazilië, samen met zijn vrouw. Bijzonder gevoelig was een foto waarop je kinderen zag die lesonderricht  kregen, zittend op de grond, buiten. Wanneer het regent, kregen de kinderen dan ook geen les, zo afhankelijk waren zij dan van de weersomstandigheden. Dan besef je pas hoe bevoorrecht wij hier zijn in Hengelo met drie basisscholen! De foto waarop het gezin van Simione werd vertoond, was erg vertederend. Wat wens je hen in het verre Mozambique veel succes in hun streven toe en de zegen van God voor hun werk.
Manna, het brood, kern van de overdenking die zowel ds. Aleida Blanken als Simione aan de gemeente hebben voorgelegd, de vertaling konden wij allen volgen via de beamer. Mooi was het afsluitende gebed van Simione  uitgesproken in zijn moedertaal het Portugees, niet direct verstaanbaar maar wel gevoelig begrijpelijk.
Na afloop van de dienst kon iedereen onder het genot van een kopje koffie/thee een gesprek aangaan met Simione, vragen stellen. Hij vertelde – later ook nog eens bevestigd in zijn e-mails - dat het contact met  de gemeenteleden en vooral de vragen die hij kon beantwoorden, hem heel aangenaam en plezierig is  bijgebleven. Simione dankt de gemeente voor de hartelijke ontvangst en het plezierige omgaan met elkaar.
Wij kunnen dan ook terugkijken naar een fijn weekend, waarin geografische grenzen overschreden worden en  mensen van verschillende aard, afkomst en cultuur samen in één geloof verder willen gaan.
Namens ZWO: Gezien Denkers, Mimi Garrits, Stef Disbergen, Jolanda Wissels, Aleida  Blanken, Theo van der Leij.