Zondag 5 maart 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Inkomen voor vrouwen en jongeren.
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie die vrouwen en jongeren leert om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doet zij onder andere door zelfhulpgroepen voor vrouwen op te zetten. Samen sparen zij geld waarvan zij een deel gebruiken om een winkel op te zetten of om schoolgeld of medische kosten te betalen. Daarnaast geeft Precious Stones informatie over en trainingen op het gebied van bedrijfsvaardigheden, boekhouden, gezonde voeding, gezondheidsproblemen en opvoeding. Ook kunnen vrouwen cursussen volgen, zoals zeep maken. Precious Stones traint jongeren op het gebied van normen, waarden en sociale vaardigheden en begeleidt hen bij het zoeken naar werk.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld het pastoraat. Pastoraat is, als roeping van de gehele gemeente, in Gods naam omzien naar elkaar. Het pastoraat is een kernactiviteit binnen onze gemeente. Pastoraat is meer dan individueel bezoekwerk. 'Omzien naar elkaar' kan ook vorm krijgen door middel van georganiseerd gesprek en ontmoeting, activiteiten voor bepaalde doel- of leeftijdsgroepen en het bespreekbaar maken van belangrijke vragen in het leven, geloof en maatschappij. Denk aan de gemeente-avonden, gesprekskringen of de avonden van Inspiratie & Ontmoeting.

Uitgangscollecte: Sravana.
Gasthuis Sravana in Doetinchem biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven wanneer dit thuis niet meer mogelijk of gewenst is. Dit gasthuis is een hospice; een huis waar gasten en hun naasten in alle rust afscheid van elkaar kunnen nemen. Op een persoonlijke manier wordt zorg en verpleging geboden waarbij de eigen wensen van de gast centraal staan. In het gasthuis is plaats voor vijf gasten.