De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer.
Binnenkort ontvangt U een brief voor actie Kerkbalans, waarin we uw bijdrage vragen. Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze kerkelijke gemeente. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost. Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.  Geeft u één of meerdere instellingen grotere bedragen, dan is de periodieke gift voor u waarschijnlijk een interessante mogelijkheid. 
Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met: Martin Jolink, tel. 0575-462787, of Heidi Glastra, tel. 0575-464742. Via de mail mag ook: mjolink@lijbrandt.nl of g.glastra@planet.nl. U mag het ook aangeven op het antwoordformulier van Kerkbalans.