Broodweging Muldersfluite 14 mei 2015

Traditionele broodweging op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem.
Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond bij de Dunsborger molen, bestemd voor de armen in de gemeente. Deze dag bij de Dunsborger molen op Hemelvaartsdag, groeide uit naar een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite, (fluite is kermis).

Voor de bouwlieden op de Zelhemmer- Hattemermarke was de levering op de maandag na Hemelvaart op de Zelhemsebrink.
Degenen die het zwaarste brood leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn, woog het brood minder dan 22 pond, moest men 6 stuivers betalen.
Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met en dubbele levering in het volgend jaar.
Sinds 1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel voor de protestanten, de rest voor de katholieken in Keijenborg en Hengelo.
Na de ontbinding van de Marken en het aanstellen van gemeentebesturen, besloot men om als een blijvende herinnering de traditionele broodlevering Muldersfluite in ere te houden en de erven (de oude bestaande boerderijen ), als cijnsplichtigen daarmee bij voortduring te belasten.

Deze eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit jaar op 14 mei, bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem.
Onder het toeziend oog van de Goudse pijp rokende notabelen, de burgemeester, de veilingmeester en de weger, (vroeger de twee Markerichters en hun helpers), worden de per paard en wagen aangevoerde en voorafgegaan door de blaaskapel door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden, gewogen en onder de toeschouwers geveild. De gever van het grootste brood krijgt na de weging, nog steeds 2 flessen wijn.

Regelmatig worden de kerken benaderd met het verzoek om financiële hulp bij gezinnen of alleenstaanden die in (financiële) nood zijn en urgent moeten worden geholpen.
De Parochiële Caritas Instelling Hengelo, kortweg PCI Hengelo, wil de netto opbrengst van de Broodweging Muldersfluite bestemmen voor Mensen in Nood in de gemeente Bronckhorst.