De os en de ezel

Zij horen bij elkaar
bijna spreekwoordelijk
Zij doken op in oude
verre verhalen en zijn
gebleven de eeuwen door
Trouw staan zij op wacht
daar in die stal
bij Jozef, Maria en het Kind
Zij hebben zo hun vaste plaats
hun eigen plek
waar zij trots op zijn – 
want ziende weten zij:

dit Kind
zo weerloos en zo klein
draagt in zich Gods geheimenis
Zijn grote plan
van verlossing en bevrijding
een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
de herschepping van
al het geschapene

en zij weten in alle eenvoud
de os en de ezel:
zij horen ook daarbij!

Oeke Kruythof