Kerkbalans 2014

Het is januari, en dus zijn de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om u om uw toezegging voor Kerkbalans 2014 te vragen. Eerst om de bekende kerkbalansenveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna weer om uw (hopelijk positieve) antwoord op te halen. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Legt u dus de enveloppe met de antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank! Wilt u uw bijdrage voor Kerkbalans fiscaal aftrekbaar maken, bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige of periodieke gift, dan kan dat natuurlijk. U kunt dat ook aangeven op de antwoordstrook. De kerkrentmeesters zullen vervolgens contact met u opnemen om één en ander in goede banen te leiden. Tenslotte kunt u onze kerk benoemen tot erfgenaam of legataris in uw testament. Ook op deze wijze kunt u bijdragen aan het 'kerk zijn' in al haar facetten in Hengelo. Elke bijdrage is van harte welkom. Mocht u meer willen weten over het bovenstaande, neem dan contact op met één van onderstaande kerkrentmeesters.
Martin Jolink, voorzitter, tel. 0575-462787.
Heidi Glastra, penningmeester, tel. 0575-464742.