Kerkbalans 2016, de eerste resultaten

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Uw geld wordt goed besteed!
Op 1 februari hebben we € 147.516,00 toegezegd gekregen. Dat is bijna € 3.000,00 meer dan vorig jaar. Een geweldig resultaat en daar willen we alle gevers hartelijk voor danken. 
Een woord van dank natuurlijk ook aan alle vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en weer hebben opgehaald. Zonder hun inzet zou deze actie niet mogelijk zijn. De meeste vrijwilligers gaven aan weinig problemen te hebben ondervonden bij het ophalen van de enveloppen. Maar er zijn ook vrijwilligers die meerdere keren terug zijn geweest op bepaalde adressen, maar helaas zonder resultaat. Hebt u de enveloppe nog thuis liggen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze alsnog in te leveren? Dit kan bij de heer J. van Mourik, Raadhuisstraat 4D in Hengelo. Maar u mag de enveloppe ook afgeven aan een kerkenraadslid; die zorgt er wel voor dat de enveloppe op het juiste adres komt. De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk! Elke bijdrage is welkom.