Werkplan ouderlingen 2010-2011

- Om het contact tussen ouderlingen en contactpersonen te bevorderen, worden “huiskamerbijeenkomsten” per wijk georganiseerd m.i.v. 2011.
- In voorjaar en najaar zullen thema-avonden worden gehouden rondom een specifiek onderwerp, waarvan de eerste avond op 17 maart 2011.
- Ouderlingen willen in overleg met diaconie aanwezig zijn en betrokken worden bij de inloopmorgens in “Kerkstraat 15”.
- Ouderlingen en pastoraal bezoekers toerusten d.m.v. bezinningsmomenten tijdens vergaderingen en pastoraal overleg.
- Bevorderen van onderling pastoraat in de gemeente.
- Lopende de restauratie nauwe betrokkenheid bij liturgische werkgroep en interieurgroep vanuit het medeverantwoordelijk zijn voor de erediensten.
- Actief zoeken naar opvulling vacatures ouderlingen.