Kerstattenties

Mede dank zij de hulp van velen hebben we de kerstattenties weer rond kunnen brengen. Allemaal hartelijk bedankt hiervoor.
Diaconie.