Zondag 5 maart 2017 Remigiuskerk

Mattëus 4: 1-11.
Samenzang liederen: 536, 539, 791.
Koor: May it be…( Enya), So strong (Labi Sifre), Pastorale (B. de Groot/L. Nijgh), Mag ik dan bij jou (C. de Breij).

Eerste zondag in de 40 dagen tijd. Met ZWO groep en Koor Reborn. 
Thema: Sterk en Dapper: de macht van de liefde.

Korte overweging.
God met ons, hebben we gevierd met Kerstmis, de geboorte van Jezus. Hij was de mens die zo vol was van God en Gods liefde, dat je aan Hem kon zien en voelen, wie God is. Hij was mens onder de mensen, met alle ups en downs die bij een mensenleven horen. Plezier en vriendschap, familieleven, hard werken; genieten van samenzijn en lekker eten, maar ook honger, dorst en verlatenheid. Dat laatste zien we geschetst door Matteus. Hoe Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn was. Dat gaat ook over ons leven. Hoe je midden in het leven soms zomaar, soms zie je het aankomen – in de woestijn kunt verkeren. Eenzaam – ook al zijn er mensen om je heen. Tijd van afzien, geen zin hebben in de dag, een gevoel van leegte. Je komt niet tot bloei. Je dorst maar zou je niet weten waar de bron is om te drinken….. Woestijn tijd kan het zijn in een mensenleven. En soms lijkt de wereld wel een woestijn. Als je hoort en ziet hoe mensen maar moeten zien te overleven, hoe duivelse machten volken en groepen in individuen uit elkaar drijven, tegen elkaar opzetten. Diabolos heet de duivel: uiteen- drijver. Die houdt van los- zand. Die is gek op de woestijn. En daar, op je zwakste momenten, komt die uiteen-drijver tevoorschijn. We horen de stemmen van politici die armen uitspelen tegen andere armen. Die inspelen op de angst om het oude vertrouwde kwijt te raken. Die wijzen: wij tegenover zij. Verharding en verwarring zijn het gevolg wanneer mensen zich tegen elkaar laten uitspelen. In de woestijn van de wereld, of hun persoonlijke woestijntijd, lijkt er bar weinig te kiezen. Je gaat toch voor brood, drinken en eten nu? Voor wat je kunt zien, kunt pakken? Voor waar je recht op hebt? In deze tijd van verkiezingen in ons land valt nogal eens het woord vertrouwen. Uiteindelijk draait het daarom natuurlijk. Aan wie vertrouw je de invloed en de macht toe? Vertrouw je je medeburgers, vertrouw je op je eigen kracht, groeit het vertrouwen in de toekomst? Wij vragen elkaar vandaag: vertrouw je op de macht van Gods liefde? Die liefde is er en werkt ook door jou, door u. Die liefde maakt sterk en dapper. Misschien wel zo sterk en dapper als Jezus was. Om de grootste tegenspeler te verslaan. Met woorden, met het Woord van God. Met de liefde van Zijn hemelse Vader. En zien wij ze dan ook – of zijn we ze soms: engelen die zorgen en dienen? 
We gaan erover in gesprek met elkaar. Aan de hand van drie vragen:
1. Jezus legt de verzoeker het zwijgen op en jaagt hem weg door te zeggen: “Er staat geschreven: aanbid de Heer, uw God, vereer Hem alleen!” Is het in onze tijd moeilijk, om  je te concentreren op God en alleen Hem de hoogste eer te geven? 
2. Net als Jezus kan ieder mens “Sterk en dapper” zijn door de macht van de liefde. Wie en/of wat hebben jou/u geholpen in een moeilijke tijd of situatie, om sterk en dapper te zijn? Hoe kun jij anderen die macht laten voelen?
3. Welke persoon (personen) vind je inspirerend als het gaat om de “macht van de liefde” in deze wereld, in de geschiedenis of vandaag?
AB

Voor foto's van de dienst zie het Fotoalbum.