Vespers in de Advent op 6, 13 en 20 december 2017

De Raad van Kerken nodigt in de decembermaand iedereen uit, zich met stilte en bezinning voor te bereiden op het Kerstfeest. De tijd van Advent is tijd van verwachten. Uitzien naar het licht, hoop op de Messias bezingen. Het thema van de vespers in Advent 2017 is: “Engelen om ons heen”. 
Er is één en ander veranderd rond de praktische gang van zaken van de vespers. Vele jaren mochten we gebruik maken van de gastvrijheid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en hun kerkgebouw aan de Banninkstraat. De stookkosten voor deze vespers in de koude periodes van het jaar worden echter bezwaarlijk. Daarom is besloten om de vespers te vieren in het Parochiecentrum, naast de Willibrordkerk. Deze periode zullen de vespers op WOENSDAGAVOND zijn i.p.v. dinsdag, mede vanwege Sint Nicolaas in de eerste week van Advent. De data van de vespers zijn: Woensdag 6, 13 en 20 december. Aanvang: 19.30 uur. Graag tot ziens in het Parochiecentrum!
AB