Kerstattenties 2013

Het is eind november alweer de tijd om aan de kerstattenties te denken, die door en met de gemeente ingepakt en rondgebracht worden. Op vrijdag 20 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan. Op zaterdag 21 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties rondgebracht. Dan zijn jong en oud van harte welkom. Mochten er nog vragen zijn of wil je op zaterdag rijden, neem dan contact op met Mimi Garrits, tel. 0575-463568 of e-mail jm.garrits@kpnmail.nl of Henny Peelen, tel. 0575-462799 of e-mail cpeelen@live.nl. Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Jeugdraad Hengelo.