Verloting Paaskaars 23 april 2015

Tijdens het ouderlingenberaad op 23 april is de Paaskaars verloot. Er hebben 26 mensen aangegeven, dat zij graag in het bezit hiervan zouden komen. Christien had de eer om, uit 26 opgevouwen briefjes met namen, er eentje uit te halen. De gelukkige is Hermien Hiddink. En het is zo leuk, dat we elk jaar kunnen zeggen: wat fijn, dat juist hij of zij dit jaar de Paaskaars krijgt toegewezen. Voor Hermien zal dit het laatste jaar zijn als ambtsdrager in de kerkenraad. En het zijn heel veel jaren geweest, dat zij zich met hart en ziel hiervoor heeft ingezet! Maar we weten nu al, dat zij buiten de kerkenraad nog veel voor de kerk blijft betekenen. Super!