Pastoraal bezoek.

Zoals u weet, verzorgen naast de predikanten ook de ouderlingen en de pastoraal bezoekers het pastoraat (het omzien naar elkaar) in de gemeente. De pastoraal bezoekers brengen een aantal gemeenteleden regelmatig een bezoekje. Dit kan leiden tot een heel goede en vertrouwde band onderling. Dat is ook de reden, waarom het soms voor kan komen, dat (in overleg) de pastoraal bezoeker als vertegenwoordiger van de kerk aanwezig is bij de uitvaartdienst en begrafenis of crematie. Ook voor de nabestaanden kan het heel fijn zijn, dat naast de predikant ook deze vaste pastoraal bezoeker namens de kerk aanwezig is bij het afscheid.