Kerk anno 2016 en daarna (7)

Samen Kerk.
De kerkgemeenschap kun je vergelijken met een kerkgebouw. Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen. Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie. Sommige stenen zijn onzichtbaar, die zitten in het fundament. Zij dragen alles en geven stevigheid. Andere stenen zijn zichtbaar, sommige binnen, andere buiten, de één hoog, de ander laag. Er zijn stenen die als functie hebben iets te ondersteunen of te omlijsten. Maar allemaal samen vormen ze het ene kerkgebouw.
Ze vormen samen de kerkgemeenschap. Ieder met zijn eigen plaats en functie. Ieder met zijn eigen talent.
Deze tekst geeft aan dat kerkzijn een levende gemeenschap is waar ieder aan deel kan nemen. Waar ieder deel vanuit mag maken met zijn of haar talent.
De komende maand(en) worden de laatste gespreksrondes gehouden. Daarna wordt er een verslag gemaakt. Na de kerkenraad wordt dat ook gedeeld met de gemeente.
Helma Luesink-Momberg.