Wisseling ambtsdragers 21 mei 2017

Zondag 21 mei had als thema “Next generation!”. Omwille van de volgende generatie, de kinderen en jongeren van nu en straks, geven we als gemeente het verhaal van Gods liefde door. Zoals dat van de Emmaüsgangers die de Opgestane Heer ontmoeten. In de dienst lieten we dat zien en voelen door ons letterlijk te verbinden aan de rode draad. De dienst was mee voorbereid door de jeugdambtsdragers. Marco Wiggers en Monique Rotman gaven na 12 jaar het stokje van jeugdouderling door aan José van Diepen-Klumper, Bert Wierenga is sinds twee jaar jeugddiaken. Tevens bedankten we Reinoud Maalderink voor zijn inzet als kerkrentmeester en hoorden we een “ja” uit de mond van Hennie en Chris Peelen-Wenneke voor een volgende termijn als pastoraal ouderling. Naast orgel en samenzang waren er ook de muzikale klanken van kinderen, jongeren en volwassenen van Crescendo. Het nummer “Circle of life” was vandaag zeer passend! Al met al een viering vol enthousiasme.
AB

Voor meer foto's zie het fotoalbum.