Zondag 4 juni 2017 Remigiuskerk

Pinksteren. Feest van de Geest. Gods heilige Geest die in en door mensen werkt, doet ons groeien en verbindt ons met anderen in liefde en vriendschap. Gods heilige Geest, zo lezen we in het Pinksterverhaal, Handelingen 2, is als een vuur: de liefde van en voor Jezus Christus zal voortaan als een “lopend vuurtje” gaan door de wereld. Dat was het begin van de kerk, dat is nog steeds de kerk in beginsel: een beweging van liefde, door Gods Adem bewogen. Gods Geest laat mensen elkaar verstaan en begrijpen. Gods Geest geeft “inspiratie” en “zin”. Door die Geest mag je als mens groeien en bloeien met je talenten, je gaven. Dat zeggen we vandaag in het bijzonder aan drie jongeren uit onze gemeente. In het afgelopen voorjaar hebben zij met elkaar gesproken over geloven en leven aan de hand van zogeheten “Levensparels”. En vandaag mogen zij een persoonlijke zegen ontvangen om de volgende levensfase, (straks) na de middelbare school, met vertrouwen tegemoet te zien. Kom en vier dit feest met ons mee!
AB