Vergadering 25 januari 2017

Voor de opening van de kerkenraadsvergadering van 25 januari heeft ds. Aleida Blanken gekozen voor het thema van Actie Kerkbalans: mijn kerk verbindt. Maar hoe doe je dat in een wereld, waar zoveel aan de hand is. Een hele uitdaging voor de kerk om te verbinden. Je kunt dat doen vanuit de Bijbelse woorden: jullie zijn het Zout der aarde en het Licht der wereld. Twee verbindende eigenschappen. Aansluitend leest zij het gebedslied 996 uit het nieuwe liedboek.
De komende tijd staat er veel te gebeuren rond de digitalisering en automatisering rond het betalingsverkeer. Zo zullen de acceptgiro’s verdwijnen per 01-01-2019. Daarom hebben de kerkrentmeesters dhr. Prins van het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) uitgenodigd om ons hierover te informeren. Ook onze administrateur Jaap van Mourik en onze webmaster Gert Wenneke waren bij deze uitleg aanwezig. 
Middels een link op onze website naar SKG Collect kunnen we in de toekomst gebruik maken van talloze mogelijkheden, zoals een webshop om collectemunten of Cd’s te bestellen, maar ook bv. om giften over te maken en toezeggingen te doen voor kerkbalans. Voor deze werkwijze is het wel noodzakelijk om over de emailadressen te beschikken van gemeenteleden. Daarnaast zal een aantal gemeenteleden niet de mogelijkheid hebben om digitaal te communiceren. Dat is geen probleem. Berichtgeving zal dan per brief plaatsvinden. 
De kerkenraad heeft groen licht gegeven aan de kerkrentmeesters om alle verkregen informatie verder uit te werken. Zij zullen u regelmatig op de hoogte houden over al deze ontwikkelingen.
De taakgroep Kerk en Toekomst heeft de gespreksrondes afgerond en zal in de kerkenraadsvergadering op 29 maart een presentatie hiervan geven. Daarna zal deze presentatie op de gemeenteavond besproken worden. De gemeenteavond is daarom deze keer niet aansluitend op de kerkdienst op biddag, maar op woensdag 5 april om 19.30 uur.
Aleida Blanken heeft ons voorafgaand aan deze vergadering haar jaarverslag gestuurd (sept – sept) en dit hebben we met elkaar besproken. Een uitgebreid en duidelijk verslag, waarin zij naast haar werkzaamheden, ook beschouwend de lokale en landelijke ontwikkelingen weergeeft. Het was in meerdere opzichten een bewogen jaar. 
Na het vertrek van collega Christien Ferrari is de invulling van twee portefeuilles een hele opgave, maar zij wil graag haar kracht en bevlogenheid zo goed mogelijk inzetten. Er zijn veel aandachtsvelden en keuzes maken zorgt soms voor een spanningsveld. Gelukkig vindt zij veel steun bij ds. Arja Oude Kotte en anderen. Als kerkenraad willen we haar zoveel mogelijk steunen in het maken van keuzes en accepteren we volledig, dat alles nu eenmaal niet kan. Samen moeten we werken aan een goede balans.
Het voelt voor Aleida dubbel om studieweken in te plannen. In het kader van de Permanente Educatie voor predikanten moeten nu eenmaal studiepunten behaald worden, maar dat betekent, dat zij die weken niet beschikbaar is voor het gemeentewerk. Als kerkenraad vinden wij, dat zij van harte ook mag toeleven naar deze weken van studie en verdieping.
Aleida wil graag meewerken aan alles wat een “Zout” en “Licht” werking heeft. En het gaat niet om grote aantallen, maar om de pit en de bevlogenheid: niet het vele is goed, maar het goede is veel!
Dit jaarverslag heeft ons, als kerkenraad, een goed beeld gegeven van alle werkzaamheden. In het nadenken over de inzet van Fte’s in de toekomst is het zinnig om te weten waar de tijd als predikant in gaat zitten. 
Bij het laatste agendapunt mededelingen en rondvraag werd opgemerkt, dat de folder kerkbalans er goed uitzag. Wel aardig om te melden, dat we hebben meegedaan aan de landelijke wedstrijd voor de beste folder kerkbalans. Onze folder hoorde niet bij de laatste drie, maar was wel genomineerd.
Rinie Disbergen.