Kerkbalans 2015 (2)

In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Vond u de bijgesloten folder ook zoveel positiviteit uitstralen? Op dit moment (maandag 2 februari om 21.00  uur) is het merendeel (1100 van de ongeveer 1300) van de toezeggingen binnen. Deze 1100 toezeggingen vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 145.200,00. Dit is weliswaar zo'n € 4.000,00 lager dan het totaal dat in 2014 is toegezegd, maar de ervaring leert dat er ook later nog toezeggingen ingeleverd worden. Dus mocht de enveloppe nog niet opgehaald zijn, laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor dat dat alsnog gebeurt. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die dit jaar weer een toezegging heeft gedaan, ongeacht de omvang daarvan. Samen maken wij het kerk zijn in Hengelo mogelijk. Maar wij willen natuurlijk ook alle vrijwilligers bedanken die de enveloppen rondgebracht en weer opgehaald hebben. Zonder deze vrijwilligers was het houden van de actie Kerkbalans niet mogelijk geweest. In een volgend bericht zullen wij u verder informeren.
Het college van kerkrentmeesters.