Jubileum en afscheid ds. Ferrari 5 juli 2015

Dank! 
Wat een bijzondere dag was het zondag 5 juli. Of eigenlijk al die hele periode er voor. Veel momenten van afscheid nemen, met een lach en een traan, met mooie en warme woorden, hartelijke gebaren, verrassende cadeaus en al heel veel kaarten die we thuis ontvingen. Op woensdag 1 juli, de dag dat ik precies 25 jaar predikant was, werden we in de vroege ochtend verrast met een heerlijk ontbijt, een verrassing van de kerkenraad, en een verrassing was het! Ook kwam op die dag het mooie nummer van Klokgeluiden binnen, met veel zorg en aandacht gemaakt! En zo leefden we toe naar zondag 5 juli, warme dagen waren het en hartverwarmend was het. Allereerst werden Uriël en ik opgehaald van huis, in een prachtige oude Ford (1930) en begeleid door de motoren die vaak ook mee gaan met de oecumenische motortocht. Schitterend was het! En bij de kerk stonden al veel mensen ons op te wachten. Mensen uit Hengelo, uit Rekken/Eibergen en uit Joure. Tegen twee uur was de kerk helemaal vol, wat een feest! Dank aan de kosters die er voor zorgden dat iedereen een plek vond. In de kerkdienst werd gezongen door de cantorij, door Lisanne Lubbers, er was een heel toepasselijke bloemschikking door de liturgische bloemschikgroep. Na de kerkdienst was er een prachtig en herkenbaar en grappig en ontroerend verhaal door de voorzitter van de kerkenraad, Albert Visscher. Dank voor je mooie woorden! Daar mocht ik een heel mooi schilderij in ontvangst nemen gemaakt door Gerda Wisselink. Op het schilderij staat alles afgebeeld wat ons in de afgelopen 14 1/2 jaar heeft verbonden aan Hengelo: alle kerken, de Bleijke, Ons Huis, pastorie Beatrixlaan en het huis aan de Dreef en nog veel meer…. Naast het schilderij kreeg ik een kaars beschilderd door Gerda Wisselink met daarop onder andere afgebeeld de kanselkleden. Het Licht vanuit de Remigiuskerk zal met ons meegaan naar Joure! Bij het schilderij en de kaars kreeg ik twee mappen overhandigd met daarin zo veel mooie en bijzondere teksten geschreven door gemeenteleden verrijkt met foto’s of tekeningen. Ik heb alles al een paar keer helemaal door gekeken en gelezen en ben er heel erg blij mee, wat een mooie herinnering! Bij het verlaten van de kerk was er muziek door Crescendo wat het heel gezellig en feestelijk maakte. Bovendien mochten we uiteindelijk achter de muziek aan naar Ons Huis lopen! Ook Ons Huis bleek al vol te zijn en bij binnenkomst speelde daar “ons” Seniorenorkest Graafschap ‘lang zullen ze leven’. In Ons Huis waren er enkele toespraken, was er muziek, zo klonken ook het Hengelo’s en Gelders volkslied en ja, ook het Frysk volkslied, wat door de mensen uit Joure staande uit volle borst werd meegezongen! Maar klap op de vuurpijl was toch wel het schitterende lied gemaakt door alle groepen binnen onze kerkelijke gemeente, een groot kerkkoor werd het. Wat een vrolijk en mooi lied, ik ben blij dat het in de boeken zit met alle ingestuurde teksten van de mensen. Zo veel mensen die de moeite hebben genomen om ons gedag te zeggen met zo veel lieve woorden en wat veel kaarten beschreven met persoonlijke gedachten. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik dagen/weken nodig heb gehad om alles weer eens rustig na te lezen en te overdenken en een plekje te geven, kortom: te verwerken! Thuis gekomen na de vakantie ontvingen we bovendien een enorm bedrag dat door gemeenteleden bijeen is gebracht. We zullen hiervoor een passende bestemming gaan uitkiezen. Tevens ontvingen we alle foto’s en een film, die die dag zijn gemaakt, prachtig om op die manier alles nog weer terug te zien. Dank u/jullie wel voor alles! Bedankt, in het bijzonder de voorbereidingscommissie voor het organiseren van deze bijzondere dag waarbij tot aan de kleinste details aan alles is gedacht!
Heel veel dank, mede namens Uriël, Camille en Vincent,
Christien Ferrari.

Voor foto's zie het fotoalbum op deze site.