Zondag 14 mei 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel

Eerste collecte: bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Één of twee keer per jaar (heel af en toe vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk neer te zetten met daarbij een tweede boeket wat door de diaconie wordt betaald. Daar wordt deze collecte ook voor gebruikt. Deze boeketten worden na afloop van de dienst bij mensen bezorgd die ziek zijn of om andere reden een bloemengroet uit de kerk kunnen gebruiken. Wilt U ook daaraan meewerken, dat kan uiteraard want we hebben nooit mensen genoeg. U kunt zich daarvoor opgeven bij Mevr. Weijers, tel. 462615.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoorbeeld het jeugd- en jongerenpastoraat. De jeugdouderlingen dragen zorg voor contacten met kinderen en jongeren in onze gemeente. Dit gebeurt voor een groot deel langs informele weg, middels activiteiten als soos en catechese. Ook individuele aandacht kan gewenst zijn; het 'er zijn' voor het kind of de jongeren in zijn/haar specifieke omstandigheden.

Uitgangscollecte Remigiuskerk: Stichting COEH - Toplita.
De Commissie Oost Europa Hengelo zorgt er voor dat maandelijks zo’n 49 gezinnen (185 mensen) in Toplita Roemenië voedselbonnen krijgen. Deze mensen zijn afhankelijk van hulp voor hun dagelijkse levensonderhoud. Er is nog een wachtlijst en het zou geweldig zijn dat we meer mensen kunnen helpen, dus wilt u de nood verzachten dan zijn deze mensen u heel dankbaar. Voor meer info kunt u terecht bij Stef Disbergen tel. 0575-460404. Zie ook www.stichtingcoeh.nl.

Uitgangscollecte Goede Herder Kapel: 4-de-zondagdienstcommissie.