Essentie trainingen

Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook binnen kerk. Dat bleek nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de ‘kerk van de toekomst’. De drie punten die het meest naar voren kwamen zijn: Omzien naar elkaar, Het Woord van God uitgelegd krijgen en Jeugd, Jongeren en ouders met kinderen. Genoeg redenen dus om het jeugd- en jongerenwerk goed op te pakken! Vanuit de kerkenraad, kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen, maar natuurlijk ook de jeugdraad en afvaardiging vanuit het jongerenwerk zelf zijn we daarom met een essentietraining gestart. 
In de kerk kijken we vaak naar wat voor activiteiten we organiseren en hoe we dat doen. Maar veel essentiëler is de vraag: Waarom doen we deze dingen? Wat is de essentie van ons jeugdwerk? Als je deze vraag kunt beantwoorden, werkt dat bevrijdend door in alle facetten van het jeugdwerk.
Op één A4 staan straks de belangrijkste pijlers van het jeugdwerk! Je denkt dan niet meer vanuit activiteiten, maar vanuit mensen die naast kinderen en jongeren staan. Zo maak je het verschil in hun leven door de liefde van God te laten zien.

Na twee avonden merken we nu al dat het ons helpt! Op 6 november is nog een avond. Daarna voeren we de nieuwe ideeën uit in de praktijk! Later in het seizoen is er nog een essentietraining om te kijken of alles uitpakt zoals bedoeld of dat het misschien nog iets moet worden bijgestuurd. Wordt dus vervolgd!

Namens alle deelnemers,
Bert Wierenga.