Zondag 19 februari 2017 Remigiuskerk

Waarover we nadenken op deze zondag.
Er zijn mensen, die al bij woorden als ‘kerk’ of ‘geloven’ meteen in een soort kramp schieten over al wat zou moeten en vooral wat dan niet zou mogen! ‘Nee hoor, ik ben een mens van 2017 en wil mij echt niet binden aan enige regel of voorschrift. Ook geen morele.’
Ook zijn er die menen, dat Jezus zélf radicaal alle leefregels heeft gerelativeerd. Er zó mee omging dat veel ervan er niet meer toe zou doen. De geboden dus van betrekkelijk belang verklaard zou hebben. 
Beide opvattingen liggen ver buiten dat wat de bijbel ons zegt.
Leefregels zijn een geschenk aan de mens; zonder die zou er geen moreel kompas zijn, dat een basis van evenwicht en vertrouwen onder de menselijke samenleving legt. Ze bevrijden de mensen van willekeur ten opzichte van elkaar. 
Bevrijd zijn van wetteloosheid, geroepen tot de kern van waardig samenleven. Het eerste daarbij mag zijn: de Heer, uw God, eren en dienen.
Gerrie Zemmelink, gastpredikant.