April 2017

Leven breekt de dood.
De afbeelding op de omslag is een publicatie van Bergmoser en Höller, welke wij verkregen via het blad  Redactieservice. 
De tekst erbij luidt: “Wat een explosie! Wat een hemelse krachtvoorstelling, dat het kruis splijt. Dit wrede folterwerktuig dat de mens voor zijn gelijke bedacht heeft, om te laten zien wie het hier voor het zeggen heeft. Maar God heeft het werkelijk voor het zeggen. Dat vieren we met Pasen.
Gods Kracht en Liefde zijn sterker dan de dood.”