Zondag 10 september 2017 De Bleijke

Wie hoort erbij? Is hij één van ons, is zij “van hier”? Deze vragen stellen we misschien niet hardop in de gemeenschap waarin we leven, in dorp, kerk of familie. Maar deze vraag speelt wel altijd mee in hoofd en hart en onze manier van kijken. Wie hoort erbij? Deze vraag wordt ook opgeworpen door de mensen rondom Jezus. Veel vrome joodse gelovigen meenden: je hoort alleen echt bij God en zijn heil als je aan alle joodse wetten en voorschriften hebt voldaan. Jezus laat hen en ook ons anders kijken naar nieuwe, naar vreemde mensen. Hij spreekt daarmee in de profetische traditie van de joodse bijbel zelf! Hij helpt en bemoedigt ons daarmee vandaag, in de zorg en uitdaging rond autochtoon en allochtoon. Luisteren we naar Jesaja 56: 1-8 en Lucas 17: 11-19. De liefde van Jezus wordt ons aangereikt in Brood en Wijn. We vieren de Maaltijd van de Heer. En iedereen hoort erbij!
AB